Jazykové kroužky

Němčina

Kroužek pro děti od 6 do 12 let, které chtějí získat dovednosti a znalosti němčiny, vyjadřovat se přiměřeně svému věku jazykově správně a uspořádaně v ústním i písemném projevu.