MÁ VAŠE DÍTĚ JAZYKOVÉ NADÁNÍ?

CHCETE, ABY SE UČILO NĚMECKY?

PAK JE TU PRO NĚJ KURZ

Němčina

Cíl kurzu

Cílem kursu je získání dovedností a znalostí vyjadřovat se přiměřeně svému věku jazykově správně a uspořádaně v projevu ústním i písemném.

Program

Kurz je určen pro začátečníky nebo mírně pokročilé.
 
Žáci se budou učit rozumět přiměřeným jazykovým projevům po stránce obsahové i mluvnické.Žáci si mají osvojit základy správného pravopisného psaní a spisovné výslovnosti.Výuka bude doplněna obrázky.

Věk: 6-12 let
Lekce trvá 45 min
Počet lekcí/pololetí: 15
Cena/pololetí: 1800 Kč