Tátohraní je projekt, který se zaměřuje na posílení role otce ve výchově dětí. Podporujeme tak nejen větší zapojení tátů do výchovy, ale také maminky - aby měly s dětmi méně práce a více prostoru pro sebe. Děti potřebují přirozené vzory, inspiraci a příklady, které jim mohou nejlépe poskytnout jejich tátové a mámy. Tátové a mámy, kteří se adaptují na dnešní svět, kteří hledají jak mít lepší vlastní život a tím poskytnou základ pro lepší život svých dětí.

WEBINÁŘE A ZÁZNAMY

Jak si udržet pracovní tempo, ale neničit se přitom? Podívejte se na záznam z webináře..
O tom, jak spolu souvisí stav naší psychiky a náš stav zdravotní. Co s tím dělat?
Jak vychovat kluky, aby byli zdraví, odolní, úspěšní, ale také laskaví.
Jak přistupovat ke klukům v jednotlivých vývojových obdobích? Jak jim pomoci se vypořádat s výzvami, které na ně čekají?