Věk: 6 - 10 let
Lekce trvá 1 h
Počet lekcí/pololetí: 15
Cena/pololetí: 1870 Kč

Přijďte si nezávazně vyzkoušet první hodinu!

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ VÍCE POHYBU A BAVÍ JEJ HRY?

JE SOUTĚŽIVÉ A RÁDO SI OBČAS ZAZÁVODÍ?

PAK JE TU SPORTOVNÍ KROUŽEK PRO NĚJ!

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA

Cíl cvičení

Záměrem je příprava na atletiku nebo jiné výkonnostní sporty.

Program

Náplní tréninků je rozvoj rychlosti, síly a vytrvalosti, nácvik základních atletických disciplín. To vše formou her, aby byly pro děti tréninky zábavné. Klademe důraz na všestranný rozvoj pohybových dovedností dětí.

Je určeno pro děti od 6 do 10 let, které mají předpoklady pro výkonnostní sport, ale dosud se nerozhodly pro který.

Rodiče si přejí hodně atletiky, děti zase hodně her. Pro vyvážené složení a spokojenost všech se letost budeme snažit držet tohoto hodinového harmonogramu.

  • 15 min. rozcvička (protažení + atl. abecedy)
  • 10 min atl. soutěže (hry ve čtveřicích)
  • 15 min. atletické disdiplíny (rychlost, běhání, posilování)
  • 10 - 15 min.  (soutěže po jednotlivcích, dvojicích)
  •  5 - 10 min. vyběhaní + protažení