Věk: 6 - 11 let
Lekce trvá 1.5 h
Počet lekcí: 15
Cena: 2090,- Kč

ZAJÍMÁ VAŠE DÍTKO, JAK SE DÁ CO VYROBIT NEBO OPRAVIT?

POTŘEBUJE NĚKOHO, KDO MU V TOM PORADÍ A INSPIRUJE?

PAK JE TU NĚCO PRO NĚJ ...

ŠIKULA

Cíl kroužku

Cílem tohoto kroužku je rozvoj technického vnímání u dětí. Probíhá v truhlářské dílně. 

Je zaměřen na rozvoj:

- šikovnosti a motoriky
- znalosti praktické fyziky (jednoduché stroje a jejich použití v domácnosti - např. klika je páka)
- prostorové představivosti 
- postupné práce (plán -> stavba -> model)
- kreativity
 
Děti budou tvořit spíše individuálně a to podle dvou principů:
 
- lektorský program
Lektor předvede postup a děti jej poté zkoušejí. Lektor odpovídá na dotazy, koriguje chyby a podporuje děti k pokračování.
 
- vzájemné učení
Dítě, které už něco umí, předvede postup kamarádovi. Ten se jej poté pokouší napodobit a společně postup zopakují. Učí se tak jeden od druhého. Tím se rozvíjí u dětí spousta sociálních dovedností - komunikace, respekt, podpora, vedení, ...
 

Program

Lektorský program bude obsahovat hlavně výrobky ze dřeva a dalších materiálů.

Program bude přizpůsoben věku a schopnostem dětí.
Materiál bude primárně běžně dostupný (papír, provázek, lepidlo, klacky z lesa, zápalky...), aby se děti naučily využívat zdroje dostupné okolo sebe. Měly by tak být schopné si hrát a tvořit bez dalších požadavků na rodičovskou peněženku.