Tvůrčí a umělecké kroužky

Výtvarný kurz

Radostné a hravé tvoření podle schopností a zájmů dětí. Výtvarná činnost se realizuje volnými výtvarnými pracemi i prostorovým vytvářením.

Šikulka

Kroužek pro slečny a dívky od 6 do 11 let, které zajímají ruční práce, vaření či chtějí rozvíjet svůj vztah k domácnosti, zahradě i přírodě okolo nás.

Kreativní dílničky

Kreativní tvoření z dobře dostupných materiálů, rozvoj praktického vnímání u dětí, rozvoj kreativity a jemné motoriky.

Sedmihlásek

Kroužek pro všechny děti od 6 do 12 let, které mají rády zpěv, chtějí zažít radost ze společného zpívání s dalšími šikovnými dětmi a zazpívat si na koncertě.

Šikula

Kroužek pro děti od 6 do 11 let, které rády vyrábějí a opravují. Děti se mimo jiné učí na své výtvory využívat zdroje dostupné okolo sebe bez dalších požadavků na rodičovskou peněženku.