KRESLÍ VAŠE DÍTĚ RÁDO?

CHCETE, ABY SVŮJ TALENT ROZVÍJELO DÁLE?

PAK JE TU PRO NĚJ 

Výtvarný kurz

Cíl kroužku

Cílem kroužku výtvarné výchovy je estetické osvojování přírody, života lidí a předmětů všedního života prostřednictvím výtvarných činností žáků.Tím se rozvíjí jejich výtvarná citlivost a vnímavost , tvůrčí představivost, vkus, dochází k harmonizaci jejich osobnosti a jejího vztahu k okolnímu světu.Rozvíjí se výtvarná tvořivost, výtvarné vnímání a myšlení, dítě vytváří nové estetické hodnoty.

Program

Výtvarná činnost se realizuje volnými výtvarnými pracemi (kresba, malba) i prostorovým vytvářením (vystřihování, lepení). Začínáme seznámením se základními výtvarnými technikami. Malujeme akvarelem, temperovými barvami a akrylovými barvami. Lektorka se věnuje dětem individuálně, podle jejich zájmů a talentu. Hlavním smyslem kroužku je radostné a hravé tvoření podle schopností a zájmů dětí.

Věk: 6-12 let
Lekce trvá 1.5 h
Počet lekcí/pololetí: 15
Cena/pololetí: 1400 Kč