MALÝ STAVITEL

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V MUKAŘOVĚ

Cílem příměstského tábora Malý stavitel je rozvinout technické myšlení formou hry nejen s použitím Lego kostek, ale i mnoha dalších běžně dostupných materiálů.

Věk: 4-8 let

Kdy: 17.-21.7.2017

Kde: Mukařov

Cena: 2600 / 2900,- Kč

Kdy: 17.7.2017 - 21.7.2017

Pondělí - pátek
Příchod 7.30 - 8.00
Dopoledne: 1 lekce MTUNI, svačina, program
Oběd a odpočinek
Odpoledne: program, svačina, volné hraní
Odchod 16.30 - 17.00
 
 
 

Na programu budou hry a aktivity, pomocí nichž se děti naučí stavět s použitím reálných stavebních principů. Každé dopoledne proběhne jedna lekce Malé technické univerzity. Stavět budeme nejen z Lega, ale i z mnoha dalších běžně dostupných materiálů. Radost z tvoření se propojí s radostí z výsledku a to povede děti dál a dál k vytváření "skutečných" věcí. “Seriózní práci a studium” budeme samosebou vydatně doplňovat letním prázdninovým relaxem a úplně obyčejnou dětskou hrou.

  • stavění domů a měst

  • stavění mostů

  • stavění věží

  • dětské hry
  • letní relax

Kde: Kulturní a komunitní centrum, Příčná 61, Mukařov

Odkaz zde

Hlavní vedoucí:

 Jana Hanzlíková

Tel. +420 737 388 668

Email: jana.hanzlikova@klubctyrlistek.cz

Organizační informace

Cena zahrnuje program včetně lekcí Malé technické univerzity, oběd, 2x svačinu a pitný režim, pojištění.
Cena nezahrnuje dopravu.
Vyplněním a odesláním této přihlášky zákonný zástupce závazně přihlašuje účastníky na “Příměstský tábor Malý stavitel 2017” a zavazuje se uhradit včas cenu. Za okamžik uhrazení je považováno připsání platby na cílový účet. V případě neuhrazení včas jsme oprávněni účast zrušit. Nejpozději týden před táborem vám přijde e-mail s detailními instrukcemi.
 
Cena

Záloha je 500,- za dítě. Zálohu uhraďte souhrnnou platbou za všechny účastníky do jednoho týdne od zaslání přihlášky.
Základní cena je 2900,- Kč za dítě. Slevová cena při včasném zaplacení do 30.4.2017 je 2600,- Kč za dítě.
Doplatek se slevou
Pro získání slevy je nutné uhradit doplatek do 30.4.2017
Doplatek bez slevy
Doplatek do základní ceny je nutné uhradit do 10.7.2017
Celá cena
Je možné zaplatit celou cenu najednou do jednoho týdne od zaslání přihlášky.

 

Platební instrukce
Úhrady provádějte na účet 2900996308/2010, variabilní symbol 201713,  do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, specifický symbol uveďte
1 pro zálohu
2 pro doplatek/celou cenu se slevou
3 pro doplatek/celou cenu bez slevy
Po připsání úhrady na náš účet vám přijde potvrzení o zaplacení..

 
Zrušení akce
V případě nenaplnění minimální kapacity jsme nuceni daný turnus zrušit. V tom případě budete informováni mailem nejpozději týden před zahájením turnusu a peníze vám budou vráceny.
 
Storno účasti
Do 10.7. 2017 je stornopoplatek ve výši zálohy. Od 11.7.2017 je stornopoplatek ve výši 100% nebo je nutné sehnat náhradníka