SLUŽBY PRO DOMÁCNOSTI

Semínko bylo zaseto a po čase se z něj vylíhne malý človíček. Tak jako stromek v lese je obklopen spoustu stromů, keřů a jiných organismů, od kterých se učí jak žít a rozvíjet se do plné života a krásy, tak i vaše dítě může být obklopeno lidmi, které potřebuje ke svému životu, růstu a rozvoji. Počínaje tátou a maminkou, sourozenci, dědou a babičkou a dalšími příbuznými, tak i kamarády, učitelkami, trenéry a dalšími lidmi. Také my můžeme přispět k jeho zdárnému vývoji a můžeme vás podpořit v různých etapách jeho rozvoje.

Připravujeme

  • příprava muže na novou roli otce (v dobách kapitalismu byl partner zredukován na živitele rodiny, a tak se postupně vytratilo jeho původní přirozené poslání - to způsobuje mužům ztrátu orientace v životě, frustrace na obou stranách, rozvodovost...)
  • příprava ženy na porod (na roli matky je obvykle přirozeně připravena dobře)
  • podpora ženy v šestinedělí 
  • jednorázové i pravidelné hlídání/péče o dítě v nepřítomnosti rodičů
  • doučování/individuální výuka dětí
  • vedení a podpora mužů k aktivnímu otcovství
  • vedení a podpora žen k rovnováze (já - rodina - práce - přátelé)
  • volnočasové aktivity pro děti - kroužky / výpravy a výlety / tábory
  • oslavy narozenin
  • přechodové rituály