Cesta k úspěchu: Jak připravit naše děti na život a přijímací zkoušky

Když se ptám rodičů na svých seminářích, co chtějí pro své děti, většina odpoví: „Chci, aby byly šťastné a úspěšné.“ Ale co to znamená být úspěšný? A jak můžeme jako rodiče připravit naše děti na úspěch, ať už jde o přijímací zkoušky na střední školu nebo o život obecně?

Úspěch může být definován mnoha způsoby. Pro některé to může znamenat dosažení kariérních cílů nebo finančního zabezpečení. Pro jiné může úspěch spočívat v plnění snů, osobním štěstí nebo silných vztazích. Každý z nás má své vlastní definice úspěchu, ale existují některé univerzální hodnoty a dovednosti, které mohou pomoci našim dětem dosáhnout toho, co v životě chtějí .

Přizpůsobivost, odolnost a cílevědomost jsou klíčové charakteristiky úspěšných lidí. Učení se, jak přijímat změny, překonávat stres a neúspěch, a setrvat na cestě ke svým cílům, jsou dovednosti, které mohou pomoci našim dětem dosáhnout jejich vlastního úspěchu. Jak na to prakticky? Stavebnice (Lego, Merkur, papírové modely,….) ukazují cíl (výrobek) a obsahují postup, jak na to. Dítě se musí přizpůsobit možnostem stavebnice a návodu, prokázat odolnost ve zvládání vlastní frustrace, když se to nedaří. Odměnou je hotový model a dobrý pocit, v druhé rovině také nárůst dovedností.Obdobou mohou být třeba i únikové hry.

Empatie a sociální dovednosti také hrají důležitou roli. Schopnost chápat a sdílet pocity jiných lidí může pomoci našim dětem budovat silné a smysluplné vztahy, které mohou přispět k jejich celkovému štěstí a úspěchu. Jak na to prakticky? Simulační hry z různého prostředí, kde si děti mohou vyzkoušet různé role. Například hra na obchod nebo hra na školu. Případně dramatický kroužek nebo domácí alternativa.. Velký úspěch na táborech máme s aktivitou divadelní scénka podle vtipu. Je to krátké, jednoduché a má to pointu.

Celoživotní učení je dalším klíčem k úspěchu. Ve světě, který se neustále mění, je důležité, aby naše děti byly připraveny učit se a růst po celý svůj život. Udělejte „Cestu za pokladem“ doma nebo na zahradě, která zahrnuje různé prvky jako jsou matematické úkoly, čtení, hádanky, hledání předmětů, aktivity ke spolupráci. To může být zábavný a interaktivní způsob, jak děti učit, aniž by věděly, že je to učení.

Sebeúcta a sebedůvěra mohou našim dětem pomoci překonat výzvy a dosáhnout svých cílů. Musíme se vlastně naučit věřit ve své vlastní schopnosti a hodnoty, protože jsme každý jedinečný, zatímco obecná tendence k normalitě (“Je tohle normální?”) nás může omezovat. Plošný vzdělávací systém podporuje jen určité typy inteligence a proto je na vás, abyste rozvíjeli u dětí jejich vlastní nadání a talenty. Zorganizujte domácí talentovou show nebo večer „jedinečnosti „, kde každý člen rodiny sdílí něco, na co je pyšný. To může pomoci posílit sebeúctu a sebedůvěru dítěte.

A konečně, zdravý životní styl je klíčový pro úspěch v jakékoli oblasti života. Udržování zdravého těla a mysli může pomoci našim dětem zvládnout stres a dosáhnout svých nejlepších výsledků. Zkuste rodinné aktivity, které zahrnují pohyb, jako je taneční večer, rodinná fitness výzva nebo procházky v přírodě. Tak si děti osvojí zdravý životní styl zábavným způsobem.

Když připravujeme naše děti na úspěch, je důležité mít na paměti, že úspěch je cesta, ne cíl. Je to proces učení a růstu, který trvá celý život.

Pokud se vaše dítě chystá příští rok podstoupit přijímací zkoušky na střední školu, může to být doba plná stresu a nejistoty. Avšak se správnou přípravou a podporou můžete tuto výzvu přeměnit na příležitost pro rozvoj a učení. Zde je několik konkrétních rad:

Správný výběr: Proberte s dítětem, které obory ho přitahují. Omezte své vlastní požadavky, co by vaše dítě mělo studovat a dejte důvěru jeho nadání, které se může projevit touhou po té správné škole. Zjistěte všechny školy tohoto typu v rozumném dosahu. Podívejte se, co vyžadují kromě jednotné přijímací zkoušky.

Začněte s předstihem: Začněte přípravu na přijímací zkoušky co nejdříve. Kupte knihy s testy např. Matematika a pustťe se do toho hned od září. Každý den 1-2 strany, dítě si může kontrolovat výsledky samo a za vámi si chodit jen pro rady.

Podpora učení: Bude-li potřeba, zajistěte pro dítě doučování nebo doplňkové kurzy. Vybírejte rozumně, je jich hodně a kvalita/cena je proměnlivá. Já mám nejlepší zkušenost s osobním doučováním. Podporujte dítě emocionálně, nekritizujte ho za špatné výsledky na začátku, ale snažte se vytvořit návyk – postupné zlepšování posiluje vytrvalost a trpělivost.

Zdravý životní styl: Zajistěte, ať vaše dítě dostává správnou výživu, má dostatek spánku, ale také čas na odpočinek a relaxaci. To je nezbytné pro udržení zdraví, pohody a zvládání stresu. Omezte čas na počítači a mobilu. Mozek se musí občas nudit, aby mohl regenerovat. Nechte občas děti jen tak se poflakovat, ono je to do jisté míry prospěšné. Berte je ven do přírody, procházka, kolo, jakýkoliv sport je dobrý pro vyčištění mysli.

Připravte je na různé možnosti, jak to dopadne: Je důležité, aby si vaše dítě uvědomilo, že ačkoliv je důležité se snažit, výsledek přijímací zkoušky neodráží jeho hodnotu jako člověka. Existuje mnoho cest k úspěchu, a i když se něco nepodaří podle plánu, vždy existují alternativy a další příležitosti.

Pamatujte, že přechod ze základní na střední školu je důležitý krok v životě každého dítěte/mladého člověka. Výsledek přijímací zkoušky je jen malou částí tohoto přechodu. Klíčovým faktorem je podpora a porozumění, které jim poskytnete jako rodič během tohoto procesu. Je důležité, kam se vaše dítě dostane, ale je také velmi důležité, jaký pocit a zkušenost si z celého období odnese – zda to bude pocit prohry nebo výhry, nebo právě pocit, že to zvládlo, jak nejlépe mohlo, který upevní jeho sebehodnotu a víru v sebe samotného.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.