Děti a rozvoj – základní zdroje

Minule jsem položil otázku, které profese jsou na špici v jednotlivých dimenzích rozvoje:

Fyzická – sportovci – ovládají své tělo, rozumí mu, jsou schopni špičkových výkonů

Intelektuální – vědci – musí rozumět svému oboru do velké hloubky, objevují nové zákonitosti, vynalézají nové léky, navrhují nové produkty

Emocionální – herci – dokážou ovládat své emoce, dokážou si je podle potřeby i vytvářet

Duchovní – dalajláma, u nás to byl například V.Havel, podle M.C.Putny představitel nenáboženské duchovnosti, který nebyl originálním náboženským myslitelem, jeho význam však tkví v tom, že vahou své autority pomáhal udržovat veřejný prostor otevřený pro co nejméně předsudečné myšlení o duchovních tématech.

Rozvoj dítěte, ba i pozdější pokračování vývoje bez ohledu na věk, probíhá ve všech těchto dimenzích. Je důležité, aby rozvoj byl úplný, tj. probíhal ve všech směrech. Jinak dojde k tomu, že dospělá osobnost nebude vyrovnaná a stabilní, ale bude podléhat specifickým okolnostem, což ji povede buď k dalšímu učení nebo utrpení.

Příklady:

Sportovec, který není intelektuálně zdatný, to bude mít těžké po skončení sportovní kariéry. I když bude mít vyděláno hodně peněz, může o ně později přijít, pokud je nedokáže dostatečně dobře spravovat.

Zanícený vědec, který se bude věnovat jen své práci, nebude-li se rozvíjet fyzicky a emocionálně, skončí ponořen do své práce, bez blízkých vztahů a s narušeným zdravím.

Duchovní, který se přespříliš ponoří do svého náboženského světa a zapomene na soucit s ostatními, může zahájit svatou válku. Nejčastěji takoví lidé končí sami předčasnou smrtí.

V předškolním věku se rozvíjí zejména fyzické tělo a emoční inteligence – proto je důležité, aby dítě mělo dostatek pohybu a dostatek příležitostí k různorodým kontaktům (ať už s lidmi, zvířaty, rostlinami tak i věcmi).
Ve školním věku se rozvíjí další stránky osobnosti. Školní výuka se soustředí zejména na rozvoj intelektuální. Ostatní dimenze jsou zanedbány, ačkoliv v posledních letech se i toto zlepšuje. Položím vám znovu následující otázky (řešil jsem je v předchozím článku zde):

Jaký cíl má základní škola?

Daří se jí tento cíl plnit?

Zastavte na chvíli čtení a pokuste se na ně odpovědět. Není na to správná obecná odpověď, jakákoliv hodnotná vaše vlastní odpověď bude dostačující.

Protože intuitivně cítíme, že k celkovému rozvoji dítěte škola přispívá jen omezeným způsobem, snažíme se svoje potomky rozvíjet i jinak.

Například sportovní činnosti – ať už individuální sporty – tenis, karate, atletika nebo týmové – fotbal, hokej, volejbal – rozvíjí především stránku fyzickou, ale také hodně emoční (výhra/prohra je výborný způsob, jak se seznámit s radostí, vztekem, smutkem, …). Nebo volnočasové aktivity – výuka hry na hudební nástroj, kreslení, keramika, skaut – rozvíjí ty stránky dítěte, ve kterých má nadání a kde škola poskytuje jen obecné společné základy.

Na rozvoj dítěte má vliv samozřejmě jeho genetická výbava a také prostředí. Geny moc neovlivníme, ale prostředí si můžeme vybírat a ovlivňovat ho.

Základní styl učení (ať už dítěte nebo dospělého) je opakování. Opakujeme to, co vidíme kolem sebe – ať už je to chtěné nebo ne. Tak se učíme určitému stylu komunikace v rodině a ve škole. Tak se učíme, jak zvládat problémy. Tak se učíme, jak fungovat v dospělém světě.
Pro většinu dětí se tak objevují tři základní vzory, od kterých se učí aktivně a jeden, od kterého se učí pasivně
– Rodina – rodiče, prarodiče a starší sourozenci
– Škola – učitelé, spolužáci
– Volnočasové aktivity – trenéři, lektoři, spoluhráči, kamarádi
– Multimédia – knihy, časopisy, televize, rádio
– Počítač a internet záměrně vynechávám – umožnuje totiž jak pasivní přístup (sledování filmů) tak aktivní přístup (experimentování a tvoření – od obrázků po programování) – budeme se tomu věnovat jindy

Člověk dosahuje učením čtyř úrovní
– Povědomí (tuší o čem to je)
– Znalost (umí to teoreticky)
– Zkušenost (umí to prakticky)
– Mistrovství (může učit ostatní)

A člověk v dospělosti věnuje svou energii těmto třem oblastem
– Práce
– Rodina
– Volný čas

Samozřejmě, že toto naše povídání je zjednodušené a tudíž zavádějící (pro podnikatele může být podnikání jak prací tak způsobem trávení volného času), ale v principu je to postačující pro pochopení, jak se učíme od koho.

Kdo má jaký vliv na rozvoj dítěte v těchto oblastech?
Odpovězte si na otázku, které hlavní zdroje a jak (rodina, škola, volnočasové aktivity, multimédia) působí na dítě do jeho 18 let, aby získalo schopnosti, díky kterým se postaví na vlastní nohy a bude kráčet životem stabilně a spokojeně dále?

PráceRodinaŠkolaVolný časMultimédia
Povědomí
Znalosti
Zkušenosti
Mistrovství
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.