Komiksové archetypy – 1. díl


https://www.facebook.com/v12.0/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df4322db95e19d4%26domain%3Dtatohrani.cz%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ftatohrani.cz%252Ff1a8e1497794f1%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Ftatohrani.cz%2Fzacatek-skolniho-roku-a-my%2F&layout=button_count&locale=cs_CZ&sdk=joey&share=true&show_faces=false

Kluky přitahují komiksy a komiksoví hrdinové. A teď nemluvím jen o malých klucích, ale snad o klucích všech věkových kategorií.  Proč vlastně?

Protože jsou to hrdinové, kteří zachraňují svět. Co to vlastně znamená být hrdinou? Tato otázka už možná mnohé z vás napadla. Ovšem není hrdina jako hrdina. Populární komiksoví hrdinové často nejsou stoprocentním extraktem dobra. Ne každý si toho ovšem může všimnou hned na první pohled a hlavně děti mohou tyto negativní projevy osobnosti komiksových hrdinů zcela přehlížet. Právě tento fakt byl jedním z faktorů, který mě motivoval napsat tento článek a vůbec se pustit do rozebírání tohoto tématu.

Kdo je to tedy ten hrdina? Základem je archetyp bojovníka. Archetyp je postava, která prochází skrze tisíciletí lidského vývoje a která byla vždy potřeba pro přežití lidského rodu. Archetyp má určité vlastnosti, které jsou do jisté míry přítomny v každém člověku. Bojovník mám své klady i zápory. Mezi klady patří odvaha, rozhodnost, silná vůle, orientace na cíl, výkonnost. Mezi zápory patří snížená citlivost, nedostatek empatie, černobílé vidění světa. Velmi důležité je to, co bojovníka řídí, za co bojuje. Buď poslouchá moudrého krále, a pak je jeho snažení prospěšné. Moudrý král sleduje, co se děje v jeho říši i za hranicemi, jaké jsou potřeby jeho lidí, jaké jsou možnosti a podle toho rozhoduje o dalších krocích. Moudrý král v sobě spojuje rozum (racionalitu), srdce (emoce) a ducha (přesah). Duch se může například projevovat v orientaci na vyšší hodnoty (čest, spravedlnost, pravda). Bojovník, který bojuje za takového krále, je spokojený. Naopak bojovník, který krále ztratí, se často stává služebníkem temné strany – začne se řídit svými potřebami, a to nejčastěji jen těmi tělesnými. Stará se jen o své jídlo, teplo, bezpečí, sex a vyvine se z něj nejčastěji loupežník. To byl často osud zběhů z armády nebo samurajů, kteří přišli o svého pána a stali se z nich róninové – v podstatě nájemní vrazi. Končí pak často ve vězení nebo na popravišti nebo jinou násilnou smrtí.

Takže bojovník potřebuje ke svému vývoji moudrého krále. Pokud se správně vyvíjí, může dospět do stadia, kdy se stane moudrým králem sám – ne nutně v celém státě, ale například v prostoru své rodiny.

Paradoxně komiksoví hrdinové často žádného vnějšího krále neposlouchají. Možná už mají moudrého krále v sobě.  Podívejme se proto blíže, čím se řídí. Pro porovnání nám poslouží několik populárních komiksových hrdinů.

Kapitán Amerika – často se rozhoduje s ohledem na přátelství. Ve filmu Winter soldier se celou dobu snaží chránit svého bývalého přítele, který byl zmanipulován a snaží se kapitána Ameriku zničit. Kapitán přesto věří v sílu přátelství a vytrvá a nakonec Zimního vojáka zachrání z osidel temné strany. Ve filmu Avengers 2 dá  Kapitán Amerika nakonec přednost lásce před hrdinským životem a jeho život končí v přirozeném běhu událostí zestárnutím. Z filmů to není přímo vidět, ale kapitán Amerika se často řídí intuicí, vyvíjí se a stává se moudrým králem.

Iron man – rozhoduje se často v souladu s vyšším velením (vláda, SHIELD). Reprezentuje korporátní mysl, která věří, že nadřízení, kteří stojí mocensky výše, mají lepší informace a dokážou se správně rozhodnout. To, co na něm koneckonců klukům imponuje nejsou jeho vlastnosti, ale spíše technické dovednosti. Je to geniální konstruktér, který dokázal vyrobit svůj raketový oblak. Jeho lidské vlastnosti nejsou nijak obdivuhodné a také se jako postava téměř nevyvíjí. Jedinou změnu hodnotového postoje prokáže ve svém prvním filmu, kdy pochopí, že jeho bohatství, které pochází z prodeje zbraní, souvisí se smrtí mnoha lidí. V dalších filmech se nejčastěji chová jako policista, který brání aktuální systém. Těžko říci, co by vlastně dělal, kdyby ho autoři nezásobovali nepřítelem, proti kterému potřebuje bojovat. Jeho ego potřebuje dominovat, kontrolovat, předvádět se. Není divu, že skončí předčasnou smrtí. V Avengers 2 zahyne hrdinskou smrtí, obětuje se pro ostatní. To je také jedno z mála míst, kdy se přestane řídit svými vlastními představami, o tom jak věci mají být a podrobí se osudu.

Batman – na rozdíl od postav Marvelu přivádí DC na scénu spíše osamělé bojovníky, kteří se nespojí s žádnou partou. Batman v posledních filmových verzích opravdu využívá archetypální scénáře, přeměnu kluka nejdříve v silného muže, který postupně nachází svou temnou stránku, aby ji integroval a tím se stal moudřejším. On jediný má opravdového rádce, jehož názory bere v potaz. Je ochoten se sklonit před nevyhnutelností osudu, nabrat smířlivější tón a zvažovat rozsah možných akcí. Nestává se zatím moudrým krále, ale má naději, že se jím stane.

Ostatní hrdinové, snad s výjimkou Kapitána Ameriky, se oproti tomu chovají předvídatelně, jako strojoví zabijáci. Stačí jim podstrčit správnou motivaci, což může být naprosto iluzorní záležitost. Neváhají pak zabíjet a ničit vše, co je kolem nich, ve jménu hodnot, které tím vlastně dehonestují. 

Každý bojovník vyhrává tak dlouho, až potká sobě rovného. Pak se možná poučí, a začne žít smysluplnější život. Pokud ne, tak potká silnějšího nepřítele. Protože jakmile uvěříte na to, že existuje absolutní dobro a zlo, tak vždycky narazíte na někoho, kdo je na opačné straně, ale myslí si, stejně jako vy, že je na té správné. A tento konflikt nikdy nemůže být ukončen ve vnějším světě. Jediná možnost je vnitřní cesta, transformace, přechod do období zralosti. A to je cesta králů, ke které vyzývám všechny muže a učím je, jak touto cestou jít.

A jak vnímáte komiksové hrdiny vy? Napište nám do komentářů, které další hrdiny byste si přáli rozebrat v dalším díle.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.